Zvyky a tradice: Čepčení

V Čechách se na svatbě s čepením nepotkáte, za to na Moravě a na Slovensku je to významná tradice a vlastně i vrchol celé svatební noci. Rád bych vám tuto původně slováckou tradici trochu představil.

 

Původ tradice čepčení vychází ze slovácké historie a souvisí s přechodem nevěsty ze svobodného stavu do manželství. Nevěstě je položena otátka, zda dovolí svůj vínek (nebo závoj) z hlavy sejmout, a nebo si raději nechá hlavu stít. Snímáním vínku nebo závoje se nevěsta dobrovolně vzdává své svobody, kterou vymění za věrnost svému manželovi. Pokud nevěsta dovolí svůj vínek nebo závoj sejmout zhlavy, je jí vyměnen za čepec. Právě čepec, který se dává nevěstě na hlavu, totiž symbolizuje začátek její nové životní éry. Sejmutý vínek nebo závoj se pak hází mezi svobodné dívky a ta, která ho chytí, nebo ji dokonce přistane na hlavě, by se měla vdát jako další v řadě a to nejlépe do roka a do dne.

 

Tuto tradici provádějí nejčastěji starší, již vdané ženy z rodinného kruhu a celé čepčení je po celou dobu doprovázeno folklórní hudbou.